Võsu Kool

Võtab uuest õppeaastast tööle

  • Loodusainete õpetaja (keemia, bioloogia, geograafia II kooliastmes) 0,7 kohta lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajana
  • Tehnoloogia õpetaja 0,25 kohta

Võsu Koolis on sõbralikud väiksed klassid.

Tööleasumise aeg 22.08.2016

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 12.08.2016 e-aadressil vosu.kool@vihula.ee

Lisainfo: liisreier@gmail.com või tel 56595863

Konkurss loodusainete õpetaja leidmiseks

 

Võsu Kool otsib alates alates 2016/17 õppeaastast rõõmsameelset III kooliastme loodusainete õpetajat lapsehoolduspuhkusele mineva õpetaja asendajaks.

Edukal kandidaadil on

  • täidetud kvalifikatsiooninõuded õpetaja tööks,
  • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
  • hea kohanemisvõime ja avatus uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitage:

  • avaldus,
  • elulookirjeldus,
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Võsu Kooli sõbralikud väikesed klassid pakuvad õpetajale suurepärast võimalust õpilase individuaalse arengu toetamiseks bioloogias, keemias, loodusõpetuses, geograafias  ja soovi korral ka füüsikas.

Tööle asumise aeg on 22. august 2016.

Dokumendid palume saata hiljemalt 31. maiks aadressil vosu.kool@vihula.ee.

Info telefonil 56495863 või vosu.kool@vihula.ee.