Konkurss loodusainete õpetaja leidmiseks

 

Võsu Kool otsib alates alates 2016/17 õppeaastast rõõmsameelset III kooliastme loodusainete õpetajat lapsehoolduspuhkusele mineva õpetaja asendajaks.

Edukal kandidaadil on

  • täidetud kvalifikatsiooninõuded õpetaja tööks,
  • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,
  • hea kohanemisvõime ja avatus uuendustele.

Konkursist osavõtuks esitage:

  • avaldus,
  • elulookirjeldus,
  • haridust tõendava dokumendi koopia.

Võsu Kooli sõbralikud väikesed klassid pakuvad õpetajale suurepärast võimalust õpilase individuaalse arengu toetamiseks bioloogias, keemias, loodusõpetuses, geograafias  ja soovi korral ka füüsikas.

Tööle asumise aeg on 22. august 2016.

Dokumendid palume saata hiljemalt 31. maiks aadressil vosu.kool@vihula.ee.

Info telefonil 56495863 või vosu.kool@vihula.ee.

 

Konkurss

Konkurss lõppenud!

Kuulutan välja konkursi Võsu Kooli Võsupere lasteaiarühma õpetaja abi ametikoha täitmiseks.

Vaba ametikoht: Võsupere lasteaiarühma õpetaja abi, koormus 1,0 ametikohta.

Konkursil osalemiseks nõutav vähemalt keskharidus, kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus.

Dokumendid konkursil osalemiseks:

  • Avaldus
  • Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

Konkursi dokumentide esitamise tähtaeg 16.02.2016. Dokumendid palume saata või tuua Võsu Kooli aadressil Kooli 1, Võsu alevik, Lääne-Virumaa, 45501 või e-mailiga vosu.kool@vihula.ee.

Dokumentide põhjal langetatakse otsus vestlusvooru kutsumise kohta. Vestlusvooru kutsututega võetakse ühendust. Kandidaatidega vestleb kolmeliikmeline komisjon, Kandidaadil palutakse vestlusvoorus esineda enesetutvustuse ja visiooniga sellest, kuidas kavatseb soovitud ametikohal töötada.

Liis Reier

Võsu Kooli direktor